Puolustusvoimat
www.puolustusvoimat.fi

Suoraan sisältöön »

Lippujuhlan päivän ylennykset Etelä-Suomen sotilasläänissä


Tasavallan presidentti on ylentänyt seuraavat Etelä-Suomen sotilasläänin reservin upseerit


Majuri

Aalto-Setälä Pauli Juhani Helsinki
Heikkinen Juha Lauri Helsinki
Karhila Jussi Vesa Raasepori
Kunelius Ari Juhani Helsinki
Lassheikki Henrik Markus Kirkkonummi
Nurmi Soini Tapio Tuusula
Telakivi Heikki Martti Helsinki
Vaari Jukka Matti Espoo
Valkamo Juha Olavi Helsinki
Zitting Yrjö Antti Kauniainen

Komentajakapteeni

Elfving Robin Gustaf Henrik Helsinki

Insinöörimajuri

Luoto Sauli Juhani Vihti

Kapteeni

Ahtiainen Ilkka Antero Helsinki
Appel Jan Stefan Porvoo
Hamro-Drotz Markus Richard Kauniainen
Harju Aki Perttu Ilari
Havulinna Antti Juho Tapani Tuusula
Hussi Sami Esko Ilari Espoo
Isotalo Risto Johannes Espoo
Johansson Nils Johan Mikael Kauniainen
Kainulainen Jorma Juha Matti Helsinki
Kariniemi Kari Matti Tuusula
Keinänen Markku Tapio Espoo
Koivu Klaus Asko Yrjänä Helsinki
Kyläkoski Jukka-Pekka Helsinki
Lehtonen Yrjö Jaakko Espoo
Luoma Markus Mikael Espoo
Mertano Eero Ilmari Helsinki
Mäntylä Juha Eerik Espoo
Rikala Mikko Matias Helsinki
Saarela Leo Juhani Lohja
Sahi Markku Sakari Espoo
Sandberg Jorma Väinö Helsinki
Simola Seppo Juhani Helsinki
Sippola Antti Yrjö Tuusula
Suorsa Pekka Ilmari Vantaa
Taipalus Tapio Pietari Helsinki
Takala Juha Pekka Heikki Sipoo
Tiilikainen Laura Inkeri Espoo
Tommola Pekka Sakari Espoo
Turunen Kimmo Uolevi Varmanpoika Espoo
Vuorenmaa Timo Tapio Espoo

Kapteeniluutnantti

Laine Tommi Tapani Mäntsälä

Yliluutnantti

Aula Tomi Matias Tuusula
Ehramaa Turkka Johannes Helsinki
Elsinen Santtu Jarkko Juhani Helsinki
Haapaniemi Pietari Tapio Henrik Espoo
Haukkovaara Tuomo Antero Helsinki
Holopainen Kero Martti Nurmijärvi
Hänninen Janne Johannes Helsinki
Innanen Mikko Petteri Espoo
Jouppila Markku Mikael Helsinki
Jussila Tatu Juhana Espoo
Juvonen Sampo Juhani Helsinki
Järvinen Petri Ville Vantaa
Kaasalainen Mikko Olavi Kerava
Kananen Antti-Lauri Järvenpää
Kauniskangas Kari Tuomo Olavi Espoo
Kesälä Kalle Petteri Vantaa
Kielenniva Jani Kristian Vantaa
Kilpeläinen Janne Tapani Nurmijärvi
Kirjanen Teemu Antero Helsinki
Koivuniemi Henry Kalervo Espoo
Koskenniemi Juha Kullervo Sipoo
Koskinen Timo Ilmari Kirkkonummi
Kosunen Tomi Juhani Helsinki
Kyllönen Timo Kalervo Vantaa
Laakso Jouni Aukusti Lohja
Lahdenperä Harri Tapio Espoo
Lahtinen Esa Iisakki Raasepori
Laine Pasi Kalevi Espoo
Laitinen Arttu Ilmari Helsinki
Lakkala Janne Marko Anselmi Espoo
Launonen Kimmo Ilmari Lohja
Maksimainen Risto Juhani Vantaa
Montin Mikko Christian Espoo
Mäkelä Klaus Antero Hyvinkää
Nurmi Mikko Juhani Helsinki
Pesonen Seppo Antero Mäntsälä
Pölönen Jouko Markku Kalevi Vantaa
Rissanen Marko Tapio Kirkkonummi
Rontu Markku Henrik Espoo
Saalismaa Juha Tapani Helsinki
Saarela Tuomas Juhani Järvenpää
Saarinen Janne Mikko Juhani Tuusula
Samaletdin Emin Espoo
Sarikkola Matti Kalevi Espoo
Sarkanen Esko Olavi Järvenpää
Savolainen Antti Janne Mikael Helsinki
Sipiläinen Ari Juhani Helsinki
Spolander Mikko Eerikki Helsinki
Suihkonen Juha Pekka Espoo
Teittinen Toni Petja Vihti
Tuominen Tomi Petri Vantaa
Vainioranta Mikko Niilo Tapani Sipoo
Vesaoja Lauri Juhani Helsinki
Virtanen Tomi Tapio Lohja
Vuori Jari Antero Helsinki
Väisänen Viljo Pekka Tapio Vantaa
Wiiala Eero Ilmari Helsinki

Yliluutnantti

Hasenson Joran Helsinki
Lammi Olli-Pekka Helsinki
Sironen Vesa Yrjö Peter Helsinki

Luutnantti

Aaltonen Jussi Antti-Paavali Helsinki
Alstola Tero Esko Ulkomaat
Arrajoki Jarkko Johannes Järvenpää
Blomberg Ulf-Georg Porvoo
Bouix Jérôme Michel Espoo
Henttonen Antti Johannes Vantaa
Hokkinen Ari Petteri Kirkkonummi
Hollmén Jyrki Olavi Espoo
Hovi Teemu Jalmari Helsinki
Huuhilo Robert Juhani Helsinki
Huuhtanen Topi Tapani Helsinki
Häkkinen Johannes Heikki Helsinki
Hänninen Juha Petteri Helsinki
Ikonen Jyrki Antero Espoo
Ilonen Petri Johannes Vantaa
Isoherranen Sami Antero Kirkkonummi
Jäntti Henri Olavi Helsinki
Kalasniemi Jani Petri Espoo
Kallio Tero Johannes Espoo
Kallioniemi Juha Erkki Espoo
Karrakoski Markus Christian Helsinki
Kemppainen Simo Joonas Helsinki
Koivu Juha Pentti Tapani Tuusula
Kokkonen Juha-Matti Johannes Helsinki
Krooks Anssi Juhani Helsinki
Lahti Mika Matti Tapani Kerava
Laine Jarmo Juhani Nurmijärvi
Laitinen Petri Juhani Helsinki
Lankinen Lauri Antero Helsinki
Latva Teemu Santeri Nurmijärvi
Lehti Teemu Klaus Tapani Hyvinkää
Lehto Juuso Veikko Helsinki
Luostarinen Alpo Juha Aleksi Helsinki
Lyytikäinen Eero Juhani Kirkkonummi
Mustonen Mika Petteri Helsinki
Määttä Henrik Tapani Espoo
Nikkilä Kari Ilmari Helsinki
Nousiainen Henri Matti Einari Kerava
Nousiainen Janne Petri Kirkkonummi
Oila Markku Juhani Lohja
Pahlsten Juuso Martti Espoo
Pajuharju Tapio Olavi Espoo
Palovaara Jenna Terhi Tuulia Helsinki
Pesola Tapio Mikael Espoo
Ranki Tommi Tapani Kerava
Rautiainen Miikka-Pekka Olavi Helsinki

Renkonen Risto Lauri Olavi Espoo
Repo Ilkka Kristian Hyvinkää
Rusanen Antti Topias Kerava
Silvasti Henrik Johannes Espoo
Smolander Kimmo Juhani Tuusula
Snickeri Henri Mikael Espoo
Soininen Jarno Mikael Vihti
Suomela Juha Pekka Helsinki
Toivanen Antti Santeri Helsinki
Tossavainen Kari Pekka Espoo
Valkama Eero Tapani Mäntsälä
Vartiainen Joonas Jukka Kalervo Helsinki
Vehosmaa Antti Veikko Sakari Helsinki
Vehviläinen Mika Pekka
Vires Sampsa Juhani Sipoo
Vitzthum von Eckstädt Carl Christoph Eric Helsinki
Väänänen Ilkka Ilmari Helsinki
Äyräväinen Ilkka Juhani Helsinki
Öfverberg Sami Antero Nurmijärvi

Luutnantti

Bogdanoff Hannu Kalevi Karkkila
Karlsson Claus Robert Wilhelm Helsinki
Karvonen Christoffer Juhani Helsinki
Kuusanmäki Erkki Kalevi Helsinki
Lindberg Björn Gustaf Roger Helsinki
Matilainen Janne Jari Jalmari Helsinki
Puolakka Masi Matti Johannes Helsinki
Renlund Robin Oliver Helsinki
Saarinen Erkka Pentti Hermanni Helsinki
Scheinin Elias Theodor Helsinki
Turpeinen Antti Aleksi Helsinki
von Walzel Nicolas Stephan Camillo Ulkomaat

Lääkintäluutnantti

Franssila Rauli Mikael Helsinki

Etelä-Suomen sotilasläänin komentaja prikaatikenraali Pertti Laatikainen on ylentänyt seuraavat reservin Etelä-Suomen aliupseeristoon ja miehistöön kuuluvat


Sotilasmestari

Hakola Juha Tapio Helsinki

Ylivääpeli

Helismaa Ilpo Olavi Helsinki
Julkunen Mika Eemil Nurmijärvi
Kapp Henri Mikael Helsinki
Kotoaro Markku Tapio Lohja
Kyttälä Riku Petteri Porvoo
Käiväräinen Timo Olavi Vihti
Lampinen Keijo Hannu Tapani Porvoo
Lehtonen Esa Tapani Mäntsälä
Muhonen Ahti Eemeli Mäntsälä
Posti Jorma Ari Kaleva Espoo
Raita Kari Antero Vihti
Salminen Jyrki Juhani Järvenpää
Savolainen Sami Juhani Espoo
Tarsala Jan-Juhani Helsinki
Äikiä Arto Juha Sakari Loviisa

Ylipursimies

Parviainen Jouko Juhani Hanko

Vääpeli

Ailas Heikki Veikko Juhani Järvenpää
Alatalo Juha Mikael Espoo
Eerola Markus Mauri Pellervo Hyvinkää
Elonen Juha Anssi Vihti
Erola Juha Marko Nurmijärvi
Haaranen Sami Petteri Mäntsälä
Hamström Hans Karl Kristian Helsinki
Hartell Jaakko Ilmari Vihti
Jokinen Ilpo Veli Olavi Hyvinkää
Juvonen Ismo Ilmari Helsinki
Kansa Tuukka Taneli Helsinki
Kauppinen Hannu Tapani Järvenpää
Lehtonen Jouni Kristian Helsinki
Mäki Antti Pekka Kirkkonummi
Pesonen Ari Kosti Nurmijärvi
Pikkarainen Kalle Antero Espoo
Pircklén Teemu Mikael Pornainen
Puolitaipale Olli Ilmari Kirkkonummi
Salmimies Okko Pekka Espoo
Sillanpää Markku Juhani Helsinki
Sinervä Martti Samuli Espoo
Tynjä Mika Marko Juhani Helsinki

Pursimies

Tulimaa Mika Heikki Kristian Espoo

Ylikersantti

Aarnio Tarmo Kalervo Kirkkonummi
Ahopelto Lauri Aleksi Helsinki
Artjoki Risto Antti Kauniainen
Broas Petri Mikael Espoo
Bünger Kim Rasmus Helsinki
Ek Jonas Nils Christian Porvoo
Ekebom Lars Leifsson Hanko
Elonheimo Mikko Joakim Helsinki
Eriksson Teemu Jurkka Järvenpää
Forss Ville Olavi Espoo
Haanpää Jani Jarmo Juhani Hanko
Hafström Peter Johan Raasepori
Hakala Esko Tapio Vantaa
Hietajärvi Lauri Ville Oskari Helsinki
Hiltunen Mikko Henrikki Järvenpää
Holopainen Juha Antti Vantaa
Honkanen Simo Tapani Vantaa
Hurmeranta Jyrki Olavi Helsinki
Hämäläinen Olli Pekka Helsinki
Hänninen Aleksi Johannes Helsinki
Ihatsu Tero Teemu Tapio Tuusula
Inkeri Markus Juhani Helsinki
Johansson Tuomas Sakari Helsinki
Jokela Mika Petri Helsinki
Järvimäki Saija Anne Helena Helsinki
Kaarto Hannu Tapani Vihti
Kalliomäki Jari Juhani Järvenpää
Karjalainen Juha Kalevi Espoo
Karttunen Mika Lauri Olavi Vantaa
Kilpi Christian Henrik Helsinki
Kivinen Jaani Mikael Kerava
Konola Kai Olavi Espoo
Konu Juho Antero Vantaa
Koskinen Mikko Juhani Helsinki
Kuula Matti Johannes Helsinki
Könönen Ville Lasse Vihti
Lagerblom Niklas Lasse Espoo
Latva-Aho Markus Mikael Vantaa
Lehtinen Petri Leo Tapani Hanko
Lindqvist Roger Mikael Raasepori
Manninen Antti Tapani Hanko
Mussalo Petteri Espoo
Mäkelä Ilkka Antero Helsinki
Mäkinen Jarmo Johannes Järvenpää
Mäkäräinen Jari Kalevi Helsinki
Möttönen Jani Petri Nurmijärvi
Niiranen Valtteri Petri Tapani Helsinki
Nuolioja Mikkopekka Helsinki
Ojala Harri Samuli Vantaa
Ojanen Paavo Juhani Helsinki
Pankkonen Antti Juhani Vantaa
Pekkola Tuomas Samuli Helsinki
Piikkilä Sulho Allan Hyvinkää
Pohjasniemi Petri Antero Nurmijärvi
Puistosalo Pekka Juhani Espoo
Puolitaival Miika Tapio Tuusula
Rajala Ossi Kalevi Nurmijärvi
Sandström Daniel Johannes Espoo
Savolainen Ville-Veikko Johannes Vantaa
Sihvonen Eero William Kerava
Siirilä Joakim Elias Helsinki
Sikiö Timo Pekka Tuomas Helsinki
Sillanpää Antti Kullervo Espoo
Sund Alpo Juhani Nurmijärvi
Suvanto Jorma Kalervo Vantaa
Sylvänne Kalevi Eino Juhani Helsinki
Sällström Petri Ossian Vantaa
Särkelä Esa Tapio Hyvinkää
Tahvanainen Jari Antero Porvoo
Turkki Kari-Pekka Mikael Helsinki
Veit Axel Porvoo
Vepsä Jussi Pekka Helsinki
Virtanen Aki Pekka Helsinki
Virtanen Jussi Kalevi Espoo
Värmälä Matti Jussi-Pekka Espoo
Väätäinen Jaakko Olli Espoo
Wahlman Tom Richard Sipoo
Yliselä Ari Pekka Espoo

Ylikersantti

Aarnikunnas Johannes Sakari Helsinki
Hatakka Ilari Johannes Helsinki
Hyle Mikko Pekka Espoo
Laiho Kimmo Rafael Raasepori
Lehto Kim Nicolas Helsinki
Sihvonen Juha Antti Helsinki
Wiljanen Mika Kalevi Espoo

Kersantti

Aakenus Tero Johannes Kerava
Ahlroth Lauri Ilmari Ulkomaat
Ahola Tapio Kullervo Helsinki
Ahvenainen Markus Aleksi Helsinki
Airamo Niko Petteri Helsinki
Alkio Kimmo Tapio Espoo
Aro Henri Kalevi Helsinki
Asikainen Topi Juhani Helsinki
Bastman Kalle Olavi Hanko
Eklund Jari Pekka Helsinki
Elomaa Paul Nikolas Porvoo
Fagerström Mikko Tapani Karkkila
Finnholm Johnny Alexander Helsinki
Haglund Mikael Johan Valter Tuusula
Hakala Jouni Erkki Ensio Kirkkonummi
Hed Mikael Kristian Espoo
Heikkilä Arvi Viljami Pukkila
Hellgren Juha Kristian Kirkkonummi
Hietikko Juha Matti Espoo
Hintikka Perttu Tapani Helsinki
Hirvonen Henri Aleksi Helsinki
Hirvonen Juho Pekka Helsinki
Hossi Timo Pekka Helsinki
Hurme Ma rko-Tapio
Hurskainen Paavo Tapio Espoo
Kajula Jaakko-Joonas Olavi Helsinki
Karhinen Emppu Heikki Einari Helsinki
Kauniskangas Kari Seppo Helsinki
Kivikangas Tero Petteri Vantaa
Koivisto Sebastian Sakari Espoo
Kokkonen Tomi Einari Helsinki
Korhonen Janne Markus Antero Helsinki
Korkeaoja Lauri Sakarias Helsinki
Koskela Pekko Johannes Mäntsälä
Kouhia Mikko Ilmari Espoo
Kullberg Otto Oskar Helsinki
Kumpulainen Pekka Tapani
Kähäri Reijo Juhani Vihti
Lahdensuo Lauri Aapo Helsinki
Lapiolahti Kari Matias Vihti
Leino Viljami Juhani Helsinki
Liimatainen Pasi Olavi Tuusula
Lindström Mika Kristian Hanko
Lindén Jonas Anders Loviisa
Liukkonen Aku Samuli Helsinki
Ljunggren Tomas Patrik Raasepori
Lummukka Timo Juhani Helsinki
Mantere Eero Tapani
Martin Karri Tapani Vantaa
Mattsson Kai Mikael Espoo
Mustonen Heikki Tuomas Helsinki
Mustonen Jussi Matias Helsinki
Mäkijärvi Markku Antero Espoo
Mäntyharju Kari-Pekka Lohja
Mäntymaa Petteri Helsinki
Nieminen Antti Tapani Espoo
Niskala Timo Tapio Helsinki
Niskanen Juho Heikki Aleksi Espoo
Nojonen Matti Espoo
Nordman Joni Viktor Pornainen
Norrby Aki Viljami Helsinki
Norros Heikki Otto Espoo
Oikarinen Anssi Simeon Helsinki
Oinasneva Henrikki Jouni Kalevi Helsinki
Peltonen Janne Albert Helsinki
Penkkala Matti Tapio Espoo
Peurala Henri Markus Kerava
Pitkälä Aulis Tapio Vantaa
Pullinen Ville-Pekka Aleksei Helsinki
Purhonen Mikko Päiviö Espoo
Rautio Timo Aki Samuli Espoo
Rikkinen Jari-Pekka Järvenpää
Ristonen Tarmo Elias Helsinki
Rossi Tuomas Petteri Espoo
Ruokonen Mikko Untamo Nurmijärvi
Rytkönen Mikko Juhani Espoo
Rämö Jukka Tapani Hyvinkää
Salonen Anssi Matti Järvenpää
Sarpola Sami Juhani Helsinki
Saukonpää Kaarlo Henrik Mikonpoika Helsinki
Savin Milla Hanna Maria Helsinki
Seppälä Hannu Kaarlo Helsinki
Sinisalo Tuomas Järvenpää
Sopanen Taneli Matias Helsinki
Sundbäck Harri Edvard Vihti
Tamminen Bob Mikael Helsinki
Tervamäki Tuomas Henrik Nikodemus Espoo
Tiilikainen Markku Veikko Antero Siuntio
Tuominen Seppo Ilmari Lohja
Tuominen Seppo Kalevi Hyvinkää
Turkkila Jussi Matias Helsinki
Turunen Juha-Pekka Helsinki
Veijalainen Esko Matti Sakari Tuusula
Virtanen Lasse Ville Nurmijärvi
Vähä-Erkkilä Timo Matti Sipoo
Westerlund Henrik Torvald
Ylinen Aari Johannes Espoo
Åkerlund Peter Alexander Christian Lohja

Kersantti

Lesch Eppu-Pekka Inkoo
Talvitie Veijo Henrikki Espoo
Väänänen Hannu Ilkka Petteri Lohja

Alikersantti

Aspara Jaakko Tapio Helsinki
Haapala Janne Joonas Helsinki
Hakkarainen Mika Pekka Olavi Helsinki
Halttunen Juha Kalle Artturi Helsinki
Hassi Janne Hermanni Espoo
Helminen Ville Petteri Helsinki
Holma Janne Kyösti Espoo
Häkkinen Vesa Pekka Helsinki
Jantunen Kai Jyrki Juhani Helsinki
Jarva Teemu Johannes Vantaa
Kirjavainen Johannes Timo Tapani Helsinki
Korhonen Jarno Christian Michael Espoo
Korhonen Joonas Juhani Espoo
Laaksonen Eero Henrik Mäntsälä
Lankinen Erkki Tapani Vantaa
Laru Timo Tapani Helsinki
Latva Tero Tapani Helsinki
Lehtipuu Otto Kimmo Johannes Helsinki
Lepistö Atte Ilari Helsinki
Lindholm Heikki Antero Kerava
Lindroos Olli Pentti Vilho Kerava
Loukimo Laura-Kaisa Pauliina Mäntsälä
Martikainen Jari Petteri Espoo
Merikallio Jussi Antti Tapio Espoo
Männikkö Kari Juhani Vantaa
Niinikoski Jani Matti Nurmijärvi
Ovaska Juhani Oskari Vantaa
Palmu Jukka Kirkkonummi
Rantanen Janne Markus Hyvinkää
Rask Tomi Allan Vantaa
Rihu Jyrki Olavi Vantaa
Salo Juha Paavo Porvoo
Savén Kim Petteri
Sjöberg Anders Erik Joakim Espoo
Snellman Aki Arvo Johannes Helsinki
Tamminen Ilkka Juhani Helsinki
Tollander Sven Erik Emil Helsinki
Toropainen Timo Aaro Henrik Helsinki
Tuominen Leo Olavi Espoo
Turunen Mikko Matias Vantaa
Vainikainen Toni Veikko Sakari Järvenpää
Viitanen Janne Tapio Kerava

Alikersantti

Hämäläinen Keijo Johannes Vantaa
Ihanus Jukka Mikael Helsinki
Jouhki Sami Johan Nurmijärvi
Kaivos Kari Matias Espoo
Pulkkinen Juho Feeli Nurmijärvi
Tenkanen Mika Marko Järvenpää
Tumelius Teemu Aulis Juhani Raasepori
Valtonen Juha Markku Olavi Lohja

Korpraali

Holmén Markku Teemu Juhani Helsinki
Honkanen Janne Heikki Nurmijärvi
Hussi Antti Juhani Lohja
Johansson Juha Mikael Espoo
Juntunen Jani Johannes Helsinki
Karjalainen Reijo Tapani Espoo
Kauto Jukka Tapio Espoo
Kondo Ken Jack Helsinki
Kärnä Anssi Kalevi Vantaa
Laxell Anders Valdemar Hanko
Liukko Arno Petri Helsinki
Lundin Thomas Harald Raasepori
Lämsä Jarkko Edvard Lohja
Niemi Esa Juhani Espoo
Nylund Matias Peter Siuntio
Pietiläinen Jari Hannu Helsinki
Piippo Jari Tapani Nurmijärvi
Pitkä Petri Kalevi Hyvinkää
Pulkkinen Karoliina Ilona Helsinki
Ronimus Niko Juhani Hyvinkää
Ruusunen Sami Ilmari Kirkkonummi
Salmi Jouni Tapani Espoo
Salonen Antti Tapani Lohja
Taponen Tuomo Kalevi Espoo
Torkko Jari Juhani Lohja
Vainio Miikka Johannes Vihti
Viitala Kari Esa Petteri Espoo
Yli-Ilkka Matti Petteri Sipoo
Ylinen Mika Paavo Johannes Helsinki
Åttman Jukka Veikko Antero Vihti

Ylimatruusi

Makunen Pete Tomas Helsinki
Saatsi Kari Tapio Helsinki

Tulosta Jaa

Päivitetty 04.06.2013