« Tillbaka

Skjutvarningar »

Försvarsmakten stabiliserar PVSAP-systemet

PVSAP-systemet stabiliseras innan systemet vidareutvecklas. Målet är att förbättra och effektivisera funktioner som redan tagits i bruk.

Stabiliseringsplanen blir färdig i mars och åtgärderna ska enligt planerna inledas i början av april.
Arbetet slutförs inom ett år, senast före utgången av mars 2013.
Verkställandet av stabiliseringen styrs av huvudstabens avdelning för ledningssystem och leds av Försvarsmaktens ledningssystemcentral.
Försvarsmaktens operationschef beslutade om ärendet den 29 februari 2012.