Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Försvarshögskolan behöver även civila förmågor

Försvarshögskolan sysselsätter förutom militärer också en hel del civilpersoner från flera olika branscher. Försvarsmaktsreformen innebar en del förändringar även i skolans verksamhet. Reformens genomförande stöds bland annat med hjälp av rekrytering.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 19.01.2015 - Huvudstaben

    General Lindberg: Inbesparingarna är gjorda, materiel behövs

    Försvarsmaktens nya organisationsstruktur och nya verksamhetsmodeller har gjort verksamheten mer strömlinjeformad och det centrala har inte övergetts. En utmaning under de kommande åren är dock att få tillräcklig finansiering för materialanskaffningarna.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler