Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Krigsmuseet värnar om försvarsmaktens traditioner

Krigsmuseet är försvarsmaktens centralmuseum samt nationellt krigshistoriskt specialmuseum, underställt Försvarshögskolan. Krigsmuseet innehar en anmärkningsvärd roll i att förvara, sköta och forska kring föremål som har med försvarsmakten jämte krigs- och vapenhistoria att göra. Museet verkar som sakkunnig och ger utlåtanden i försvarsmaktens traditionsärenden.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 25.11.2014 - Armén

    Självständighetsdagens riksparad i år i Tavastehus

    Självständighetsdagens riksparad ordnas i år den 6 december 2014 i Tavastehus. I paraden deltar cirka 550 soldater och cirka 60 fordon från alla försvarsgrenar. Utöver paradbesiktningen vid Linnankasarmi och förbimarschen på Tammerforsvägen, erbjuder dagen olika uppvisningar och en materielutställning vid Tavastehus slott.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler