Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Militärmusiken lever väl inom försvarsmakten

Militärmusiken är en viktig och synlig del av försvarsmaktens traditioner. Militärmusikkårerna svarar för försvarsmaktens eget musikbehov, men de innehar också en viktig roll i främjandet av den inhemska musiken och ger musiker arbetstillfällen.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 10.11.2014 - Huvudstaben

    Försvarskommendören: Tilläggsfinansiering krävs för att garantera funktionaliteten och trovärdigheten

    Den av Kanervas utredningsgrupp förordade tilläggsfinansieringen återställer ungefär hälften av de år 2011 beslutade nedskärningarna. Men med tilläggsfinansieringen kan man under rådande omständigheter inte utveckla beredskapen eller förmågan, sade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg vid öppnandet av 211:e Nationella Försvarskursen den 10 november 2014 i Helsingfors.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler