Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Reformerna inom utbildningssektorn höjer verksamhetsnivån

Försvarsmaktsreformen har medfört förändringar också inom utbildningssektorn. För utbildningen ansvarar från årsskiftet upprättade Huvudstabens utbildningsavdelning. Vid sidan av de administrativa förändringarna märks reformen också i beväringarnas och reservisternas vardag.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 16.12.2014 - Huvudstaben

    Vaktombyte på kasernerna

    Torsdagen den 18 december 2014 hemförlovas nästan 9 000 beväringar och kvinnor som genomgått frivillig militärtjänst från försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler