Suoraan sisältöön »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Beväringarna äter mångsidigt

Så länge värnplikten har funnits, har man strävat efter att erbjuda beväringarna mångsidig föda. Näringsrekommendationerna efterföljs och vid sidan av morgon- och kvällsmålen får beväringarna två varma mål mat varje dag. Finska Leijona Catering Oy ombesörjer beväringarnas bespisning på kasernområdena såväl som i terrängen.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 14.08.2014 - Marinen

    Övningen Northern Coasts stärker marinens krishanteringsberedskap

    Den två veckor långa övningen Northern Coasts 2014 (NOCO14) som börjar i månadsskiftet augusti-september är marinens huvudkrigsövning i år. Genom deltagande i multinationella övningar får den anställda personalen, reservister och beväringar möjlighet att träna upp sin förmåga att agera i internationella krishanteringsuppgifter i linje med försvarsmaktens tredje huvuduppgift. Samtidigt stöder övningen utvecklingen av vårt nationella försvar.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler