Suoraan sisältöön »

Försvarsmakten på webben

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Försvarsmakten tar hand om miljön

Inom försvarsmakten har man redan länge systematiskt skött om miljöfrågor. För tillfället pågår ett flertal projekt inom miljöskydd som bland annat anknyter till utvecklande av avfallshantering, bullerbekämpning samt skydd av grundvattnet och jordmånen. Även beväringarna som fullgör sin värnplikt kan med hjälp av egna åtgärder minimera miljöskadorna i samband med sina övningar.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 18.06.2014 - Huvudstaben

    Befordringar och förändringar i generalitetet under sommaren

    Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Jarmo Lindberg övergår den 1 juli 2014 till specialuppgift vid Huvudstaben. Från början av augusti intar han uppgiften som kommendör för försvarsmakten och befordras samtidigt till general.

Kommendören för försvarsmakten

General Ari Puheloinen leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler