Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Specialuppgifter ger erfarenhet för civilkarriären

Man kan genomgå militärtjänsten också genom att tjänstgöra i specialuppgifter, exempelvis inom mediabranschen. Hanna-Kaisa Sadwinski hade nytta av sina färdigheter under sin beväringstid vid webbteamet på Huvudstabens press- och informationsavdelning.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 23.06.2015 - Flygvapnet

    Flygvapnets markmålskapacitet verifierad

    Flygvapnet genomförde markmålsprovskjutningar på skjutområdet i Rovajärvi i Lappland den 8–12 juni 2015. Hornetplan med många funktioner utförde uppdragen med JDAM-utrustade precisionsbomber. Målsättningen med skjutningarna var att bekräfta hur vapensystemet fungerar och hur effektivt det är mot olika typer av mål samt att testa logistikkedjan, dess funktionsprinciper och anvisningar. Satakunta flygflottilj ansvarade för skjutningarna med stöd av Lapplands flygflottilj.

  • Beväring

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler