Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Alltid redo hjälpa andra myndigheter

Myndighetssamarbete är en av försvarsmaktens tre lagstadgade huvuduppgifter. För allmänheten mest kända myndighetssamarbetet är handräckning som ges omkring 600 gånger.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 09.11.2015 - Huvudstaben

    Kommendören: Internationalitet viktigt drag i förändrad verksamhetsomgivning

    Förändringarna i det finländska försvarets verksamhetsmiljö är mångfacetterade. Internationaliteten hör till de viktigare. Den internationella samverkan är livligare än någonsin tidigare konstaterade kommendören för försvarsmakten, general Jarmo Lindberg vid öppnandet av 215:e Försvarskursen den 9 november i Helsingfors.

  • Uppbåd

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler