Suoraan sisältöön »

Pääesikunta

Pääesikunta on puolustusvoimain komentajan johtoesikunta. Se johtaa ja valvoo puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista. Pääesikunta valmistelee puolustushaarojen ja pääesikunnan alaisten laitosten suorituskykyvaatimukset sekä jakaa resurssit.

Pääesikunnan asema ja tehtävät - puolustusvoimain komentajan johtoesikuntana

 • Avustaa johtoesikuntana puolustusvoimain komentajaa puolustusvoimien johtamisessa.
 • Johtaa keskitetysti puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen rakentamisen ja käytön suunnittelun.
 • Sovittaa yhteen puolustusvoimien toiminnan eri viranomaisten tukemiseksi.
 • Valmistelee puolustushaarojen, Maanpuolustuskorkeakoulun, alaisten laitosten ja palvelukeskusten suorituskykyvaatimukset ja jakaa tai keskittää niiden toteuttamiseksi tarvittavat resurssit.
                       Kenttäohjesääntö, yleinen osa 2008 (s. 35)

Pääesikunnan asema ja tehtävät - puolustusministeriön alaisena keskushallintoviranomaisena

 • Johtaa ja valvoo puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista, jollei puolustusvoimain komentajan toimivallasta muuta johdu.
 • Käsittelee ja ratkaisee ne puolustusvoimille kuuluvat asiat, joita ei ole säädetty puolustusvoimien muun viranomaisen käsiteltäviksi tai ratkaistaviksi.
                         Laki puolustusvoimista (551/2007, 26§)


Pääesikunnan asema ja tehtävät - muut roolit

 • Kuuden alaisen laitoksen johtoesikunta
 • Helsingin varuskuntaan kuuluva puolustusvoimien hallintoyksikkö
 • Asiantuntijaorganisaatio puolustusministeriölle

Jaa Tulosta

Sivusta vastaa Pääesikunnan viestintäosasto, päivitetty 7.10.2013. Julkaistu 26.11.2008