Suoraan sisältöön »

Ammunnat ja melu »

Maavoimien materiaalilaitos

Maavoimien materiaalilaitos vastaa maavoimien ja Rajavartiolaitoksen sekä kaikkien puolustushaarojen yhteisten sotavarusteiden hankinnoista ja huollon järjestelyistä.

Laitoksen tehtäväkenttä kattaa hankittavan materiaalin koko elinjakson. Siihen sisältyvät tuotekehitys, hankinta, ohjeistus, varastointi, jakelu, korjaaminen ja huolto sekä käytöstä poistetun materiaalin myynti, kierrätys tai hävittäminen.

Maavoimien materiaalilaitoksella on lakisääteinen velvollisuus tukea muita turvallisuudesta vastaavia viranomaisia tehtävissä, joihin sillä on erikoisosaamista, esimerkiksi sotilasräjähteiden raivaamisessa.

Vuonna 2014 laitoksen vuosibudjetti on noin 600 miljoonaa euroa.  Työntekijöitä on noin 1 400 kuudessa hallintoyksikössä ja yli 50 toimipisteessä eri puolilla maata.

Maavoimien materiaalilaitosta johtaa kenraalimajuri Kyösti Halonen.

 

 


Jaa Tulosta

Sivusta vastaa Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta, päivitetty 21.5.2014. Julkaistu 25.6.2008