Suoraan sisältöön »

Ammunnat ja melu »

Joukko-osastot

Maavoimien joukko-osastot toimivat sotilasläänien ja maavoimien komentajan alaisuudessa. Useimmat joukko-osastot koostuvat joukkoyksiköistä, jotka jakautuvat edelleen perusyksiköihin. Joukko-osaston komentaja on sotilasarvoltaan everstiluutnantti, eversti tai prikaatikenraali. Komentajalla on laajat valtuudet joukko-osaston palveluksen ja toiminnan järjestelyissä.

Joukko-osastojen päätehtävä on kouluttaa rauhan ja sodan ajan joukkoja puolustusvoimille. Maavoimiin kuuluu yhteensä kahdeksan joukko-osastoa, joita Maavoimien esikunta johtaa. Maavoimat uudistui 1.1.2015, jolloin sotilasläänit lakkasivat ja joukko-osastojen määrä väheni kahdeksaan. 

Tiedote muutoksista maavoimissa

Tiedotteet »

    • 09.12.2014

      Maavoimat uudistuu 1.1.2015

      Maavoimien toiminta palautetaan normaalille tasolle niukkojen vuosien jälkeen puolustusvoimauudistuksen mahdollistamana 1.1.2015 alkaen. Maavoimat järjestää kertausharjoituksia vähintään 12 000 reserviläisille, kasvattaa varusmiesten maastovuorokausia 35 vuorokauteen sekä lisää ampuma- ja taisteluharjoitusten määrää.


Jaa Tulosta

Sivusta vastaa Maavoimien Esikunta, päivitetty 5.1.2015. Julkaistu 25.6.2008