Suoraan sisältöön »

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet är en del av ett modernt försvar.

Internationell krishantering

Försvarsmakten medverkar i den internationella krishanteringen. Finland kan delta i humnanitära operationer jämte operationer som främjar fred och säkerhet eller för att skydda civilbefolkningen.  Operationerna ska vara godkända av FN eller OSSE. Antalet finländska fredsbevarare i världen kan samtidigt uppgå till högst tvåtusen.

Nordiskt samarbete 

Det nordiska försvarssamarbetet intensifieras. I sambetet medverkar samtliga nordiska länder, Island medräknat. 

Natos partnerskap för fred

Finland har deltagit i Natos fredspartnerskapsprogram sedan år 1994. Partnerskap för fred (PfP eller Partnership for Peace) möjliggör samarbete mellan en enskild stat och Nato. Vilka samarbetsmodellerna är bestäms enskilt av varje stat.

Natos snabbinsatsstyrkor

Finland fattade år 2006 beslut att medverka i övningarna för Natos snabbinsatsstyrkor (Nato Response Force, NRF) som öppnats för partnerskapsländerna.

År 2008 bekräftade Finland sin beredskap att delta i NRF:s kompletterande verksamhet. Med kompletterande verksamhet avses, att Natos snabbinsatsstyrkor inte är beroende av fredspartnerländernas tillgångar, utan Nato förutsätter att NRF klarar av att verka enbart på basis av medlemsländernas tillgångar. Fredspartnerländernas kontribution till NRF-trupperna är till sin natur kompletterande.


Dela Skriv ut

Uppdaterad Försvarsmakten 3.6.2014. Publicerad 24.11.2008