Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

AKTUELLT »

  • 19.01.2015 - Huvudstaben

    General Lindberg: Inbesparingarna är gjorda, materiel behövs

    Försvarsmaktens nya organisationsstruktur och nya verksamhetsmodeller har gjort verksamheten mer strömlinjeformad och det centrala har inte övergetts. En utmaning under de kommande åren är dock att få tillräcklig finansiering för materialanskaffningarna.

  • 31.12.2014 - Huvudstaben

    Kommendörens för försvarsmakten dagorder 31.12.2014

    Inom försvarsmakten har det under decenniernas gång skett flera anmärkningsvärda förändringar, vilka var och en utförande generation, för egen del, upplevt som historisk.


Dela Skriv ut

Uppdaterad Försvarsmakten 20.1.2010. Publicerad 24.11.2008