Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

AKTUELLT »

  • 14.08.2014 - Marinen

    Övningen Northern Coasts stärker marinens krishanteringsberedskap

    Den två veckor långa övningen Northern Coasts 2014 (NOCO14) som börjar i månadsskiftet augusti-september är marinens huvudkrigsövning i år. Genom deltagande i multinationella övningar får den anställda personalen, reservister och beväringar möjlighet att träna upp sin förmåga att agera i internationella krishanteringsuppgifter i linje med försvarsmaktens tredje huvuduppgift. Samtidigt stöder övningen utvecklingen av vårt nationella försvar.

  • 14.08.2014 - Försvarshögskolan

    Se och upplev Krigsmuseets sommarutställningar

    Krigsmuseets utställningar på Sveaborg är öppna ända till slutet av september. Förutom intressanta föremål bjuder de även på berikande akustiska upplevelser. Då du besöker Krigsmuseets utställningar kan du förflytta dig bakåt i tiden och uppleva Finlands krigstida historia.


Dela Skriv ut

Uppdaterad Försvarsmakten 20.1.2010. Publicerad 24.11.2008