Suoraan sisältöön »

Försvarsmakten på webben

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Militärmusik klingar i Fredrikshamn

Hamina Tattoo är det största militärmusikevenemanget i Finland. Evenemanget som ordnas vartannat år fyller Fredrikshamns gårdar, parker och gator med militärmusik. Stödet från Försvarsmakten har varit mycket viktigt för evenemanget under årens lopp.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 18.06.2014 - Huvudstaben

    Befordringar och förändringar i generalitetet under sommaren

    Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Jarmo Lindberg övergår den 1 juli 2014 till specialuppgift vid Huvudstaben. Från början av augusti intar han uppgiften som kommendör för försvarsmakten och befordras samtidigt till general.

Kommendören för försvarsmakten

General Ari Puheloinen leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler