Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

Officersaspiranterna redo för nya utmaningar

Reservofficerskursen 245 KANNEL avslutas torsdagen den 22.1.2015 i och med att de färska officersaspiranterna återvänder från Fredrikshamn till de truppförband där de avlade sin grundutbildningsperiod. På kursen har beväringarna genomgått en mångsidig ledarskapsutbildning som är till nytta både i försvarssammanhang och i det civila.

Arkiv

Pressmeddelanden »

  • 19.01.2015 - Huvudstaben

    General Lindberg: Inbesparingarna är gjorda, materiel behövs

    Försvarsmaktens nya organisationsstruktur och nya verksamhetsmodeller har gjort verksamheten mer strömlinjeformad och det centrala har inte övergetts. En utmaning under de kommande åren är dock att få tillräcklig finansiering för materialanskaffningarna.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler