Suoraan sisältöön »

Skjutningar och buller »

Lediga tjänster

Bekanta dig med försvarsmaktens arbetsplatser på Valtiolle.fi

Skyddsområden

Anvisningar för färd, vistelse och verksamhet inom skyddsområden på Finlands territorialvatten.

Veckans tema »

I Kadettskolan råder en god gruppanda

Försvarshögskolan är försvarsmaktens militärvetenskapliga högskola, vars viktigaste uppgift är att utbilda officerare för försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet. Den blivande officerens karriär börjar i Kadettskolan, där dem som antagits till utbildningen studerar sig till magistrar i militärvetenskaper. Bland kadetterna råder en osedvanligt god gruppsammanhållning, som uppstår genast i början av studierna.

Arkiv

Pressmeddelanden »

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg leder försvarsmakten i Finland.

Generalitet

Försvarsmaktens generaler och amiraler